Kliknij przycisk i otwórz MENU >>
Gmina Słubice ogłosiła konkurs ofert na realizację zadań publicznych. Dla organizacji pozarządowych zarezerwowano 930 tys. zł. Zostaną przeznaczone m.in. na sport, kulturę, ochronę zdrowia, ekologię czy pomoc społeczną.

Dotacje NGO

Konkursy ofert zostały podzielone na osiem kluczowych obszarów. Najwięcej pieniędzy, bo aż 420 tys. zł (ale podzielonych na lata 2020-2021) przeznaczono na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Niewiele mniej, bo 340 tys. (ale już na jeden rok, 2020), władze gminy chcą przekazać na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Poniżej kompletny podział na wszystkie obszary wraz z przypisaną kwotą
  1. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz promocja i organizacja wolontariatu (30 tys.)
  2. Porządek i bezpieczeńswto publiczne oraz ratownictwo i ochrona ludności (40. tys)
  3. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (340 tys.)
  4. Ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym (30 tys.)
  5. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (40 tys.)
  6. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, a także turystyka i krajoznawstwo (10 tys.)
  7. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji (20 tys.)
  8. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (420 tys.)
Kto może ubiegać się o dofinansowanie? Ogólnie rzecz biorąc organizacje pozarządowe, czyli kluby sportowe, stowarzyszenia, fundacje. Odpowiednie wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Słubicach do 3 lutego 2020 roku.

Szczegółowe informacje oraz potrzebne dokumenty znajdziecie TUTAJ.

W kontekście ogłoszonych konkursów ofert polecamy również lekturę naszej relacji z 8. Słubickiego Forum Organizacji Pozarządowych. Znajdziecie tam m.in. "Program współpracy gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2024" - KLIKNIJ.
Spodobał Ci się artykuł? Daj lajka i udostępnij dalej. Dziękujemy :)

Chcesz dodać komentarz do artykułu? Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto na portalu.