Kliknij przycisk i otwórz MENU >>
Granica Słubice

30 marca wchodzi w życie nowe rozporządzenie polskiego rządu, które zmienia zasady wjazdu do naszego kraju. Osoby przyjeżdżające do Polski z innych krajów strefy Schengen mą obowiązek odbycia kwarantanny. Od tej zasady są jednak wyjątki.

Informację o zmianach w przepisach podało Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji. Poniżej zestawienie najważniejszych wytycznych wynikających z rozporządzenia.

Z kwarantanny zwolnione są:

  • osoby posiadające negatywny wynik testu wykonanego do 48 godzin przed przekroczeniem granicy (w jęz. polskim albo angielskim);
  • osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 (wymagane jest zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej);
  • pracownicy transgraniczni oraz inne osoby przekraczające granicę w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Polsce lub w państwie sąsiadującym;
  • ozdrowieńcy (czyli osoby, które zakończyły izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Polski) oraz osoby po izolacji w warunkach domowych;
  • kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego;
  • kierowcy powracający z zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy w celu odbioru odpoczynku;
  • kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy;
  • kierowcy wykonujących przewóz drogowy pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób.

Uwaga! Osoby uczące się za granicą nie są zwolnione z obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu, podobnie jak i rodzice dowożący dzieci do szkół i przedszkoli. Brak testu oznacza w tym wypadku obowiązek kwarantanny.

Zwolnienie z kwarantanny może nastąpić w przypadku uzyskania przez osobę przekraczającą granicę negatywnego wyniku testu wykonanego po przekroczeniu granicy w okresie 48 godzin od momentu jej przekroczenia. Kwarantanna kończy się z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez laboratorium do systemu teleinformatycznego.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021, poz. 574).

Spodobał Ci się artykuł? Daj lajka i udostępnij dalej. Dziękujemy :)

Chcesz dodać komentarz do artykułu? Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto na portalu.