Słubice: 17 stycznia 2019   |   Imieniny: Marian, Jan, Antoni
reklama
reklama

Wsparcie dla transgranicznego autobusu

Mieszkańcy Słubic i Frankfurtu przyzwyczaili się już do widoku – i możliwości korzystania - z autobusu linii 983. Ale działanie transgranicznej komunikacji nadal jest skomplikowane pod względem prawnym. Burmistrz Tomasz Ciszewicz rozmawiał o tym z polskimi i niemieckimi urzędnikami szczebla rządowego.

autobus Słubice

Transgraniczny autobus linii 983 to jedno ze wspólnych przedsięwzięć Slubic i Frankfurtu, z którego chętnie korzystają mieszkańcy obu miast. Autobus ruszył w grudniu 2012 roku, a w marcu 2016 przewiózł milionowego pasażera. I władze obu miast chcą, by jeździł nadal.

12 kwietnia burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz i Christian Kuke, prezes miejskiej spółki komunikacyjnej z Frankfurtu nad Odrą (Stadtverkehrgesellschaft), wzięli udział w posiedzeniu Komitetu ds. Współpracy Przygranicznej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. Zadaniem powołanej w 1991 roku komisji jest koordynacja i określanie kierunków współpracy, w tym zajmowanie się szeroko rozumianą problematyką ułatwień w ruchu drogowym czy kolejowym. Dlatego rozmawiano m.in. o wspólnej, słubicko-frankfurckiej linii autobusowej.

Obradom komitetu przewodniczyli Anne Quart, Sekretarz Stanu ds. Europejskich i Ochrony Konsumentów w Ministerstwie Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentów Kraju Związkowego Brandenburgia i Marek Subocz, wicewojewoda zachodniopomorski.

Ucieszyło mnie, że przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury zadeklarowali, że poprą nasze starania w tym zakresie – mówił po spotkaniu T. Ciszewicz i dodał, że został zaproszony do Warszawy na rozmowy na ten temat. A jest o czym rozmawiać, ponieważ mimo tylu lat funkcjonowania autobusu, nadal nie zostały rozwiązane problemy natury prawnej.

- Komitet przyznał, że nadal brakuje przejrzystości w kwestii wspólnego finansowania publicznego transportu transgranicznego i co ważne, uznał transgraniczną mobilność za istotny czynnik w zrównoważonym rozwoju pogranicza – podkreśla burmistrz. – Jasno powiedziano, że konieczne jest zbadanie ram prawnych oraz wypracowanie propozycji na rzecz zniesienia przeszkód w realizacji transgranicznej komunikacji publicznej – dodaje T. Ciszewicz.

Jakie efekty w praktyce przyniesie spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury w Warszawie? Do tematu funkcjonowania autobusu łączącego Słubice i Frankfurt będziemy wracać.
 

Chcesz dodać komentarz do artykułu? Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto na portalu.

Reklama
Reklama

Ostatnie komentarze

Sonda internetowa

Jaki był dla Słubic 2018 rok?
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama