Kliknij przycisk i otwórz MENU >>


Będzie to rekrutacja w formie pisemnej za pomocą formularza zgłoszeniowego. Spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów zostanie wybrana grupa na rozmowy kwalifikacyjne. Ostatecznie zakwalifikuje się 20 osób do dalszego etapu.

Z 20 uczestników projektu 60 % muszą stanowić osoby z obszarów miejsko-wiejskich, czyli z miejscowości do 25.000 mieszkańców. Ponadto preferowane będą osoby młode – do 25 roku życia, które mają stanowić 40% uczestników oraz kobiety – 50% uczestników. Dane procentowe się nie sumują. Wszyscy ochotnicy muszą mieć zameldowanie na terenie województwa lubuskiego. Projekt nie przewiduje ograniczeń ze względu na stosunek pracy. Kandydaci nie muszą być zgłoszeni jako osoby bezrobotne, choć takie jak najbardziej będą zachęcane do udziału w projekcie. O wyborze zadecyduje nie tylko spełnienie wyżej wymienionych warunków. Ważny będzie pomysł na biznes, oraz dodatkowe czynniki takie jak: innowacyjność, realność założeń, sytuacja na rynku pracy, predyspozycje osobiste i zawodowe.

Po zakończeniu rekrutacji rozpocznie się etap szkoleniowy, który potrwa około 4 miesięcy. Ma on pomóc merytorycznie uczestnikom projektu w założeniu i prowadzeniu firmy. Przewidziane są szkolenia, warsztaty i gra symulacyjna:

  1.    Szkolenia teoretyczno-praktyczne (80h) oraz 5 godzin doradztwa indywidualnego
  2.    Warsztaty podnoszące kompetencje osobiste (32h)
  3.    Gra symulacyjna (16h) – wirtualne zarządzanie firmą i finansami, dynamiczny warsztat, podczas którego trzeba szybko podjąć właściwe decyzje
Po całym bloku szkoleniowym uczestnicy będą składali pełne wnioski o dotację wraz z biznes planem. Dla 16 spośród 20 uczestników przewidziane są jednorazowe dotacje inwestycyjne na założenie firmy. W późniejszym terminie będzie można składać wnioski o tzw. dotacje pomostowe. W sumie nowo założone firmy mogą liczyć na rok wymiernego wsparcia finansowego oraz merytorycznego. Każdy uczestnik będzie miał kontakt z doradcami z dziedziny prawa i finansów, którzy go będą wspierać w działaniach.

Dotacja na jedną firmę wyniesie do 40000 zł.
 
Dodatkowo Fundacja na rzecz Collegium Polonicum przewiduje promocję nowych przedsiębiorstw podczas konferencji oraz Targi Małęj Przedsiębiorczości.
Spodobał Ci się artykuł? Daj lajka i udostępnij dalej. Dziękujemy :)

Chcesz dodać komentarz do artykułu? Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto na portalu.