Kliknij przycisk i otwórz MENU >>
Uniwersytet Szczeciński zaprasza mieszkańców Słubic i okolic oraz zainteresowanych na studia na kierunkach zamawianych. Oferta zwraca uwagę m.in. ze względu na wysokie, comiesięczne bezzwrotne stypendium w wysokości 1000 zł, przyznawane wszystkim najlepszym studentom na kierunku.

us-logo-ue


Rynek pracy zgłasza coraz więcej zapotrzebowania na specjalistów nauk ścisłych, od 10 lat powiększa się dysproporcja pomiędzy studentami nauk humanistycznych a ścisłych, co utrudnia znalezienie przez pracodawcę odpowiedniego pracownika. Wg szacunków TNS OBOP w roku 2013 zapotrzebowanie na specjalistów nauk ścisłych urośnie do 47 tys. Uniwersytet Szczeciński prowadzi nabór na dofinansowane przez Unię Europejską kierunki zamawiane

Czym są kierunki zamawiane?

Kierunki zamawiane są projektem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansowanym ze środków Unii Europejskiej. Projekt ma na celu wyszkolenie specjalistów nauk ścisłych, aby zapełnić lukę na rynku pracy. W ramach projektu przyznawane będzie bezzwrotne stypendium w wysokości 1000 złotych miesięcznie, przyznawane będą bezpłatne zajęcia dodatkowe, oraz zostanie zmodernizowane zaplecze techniczne Uczelni

Dlaczego powstały kierunki zamawiane?
Rynek pracy zgłasza coraz więcej zapotrzebowania na specjalistów nauk ścisłych, od 10 lat powiększa się dysproporcja pomiędzy studentami nauk humanistycznych a ścisłych, co utrudnia znalezienie przez pracodawcę odpowiedniego pracownika. Wg szacunków TNS OBOP w roku 2013 zapotrzebowanie na specjalistów nauk ścisłych urośnie do 47 tys.

us-full


Które kierunki są objęte projektem?
Studia I stopnia, rozpoczynając od roku akademickiego 2011/2012:
Matematyka, w specjalnościach:
  • teoria optymalizacji i sterowania
  • teoria kodowania
  • zastosowania matematyki
  • analityka procesów gospodarczych
  • matematyka z fizyką (nauczycielska)
Kto może się ubiegać o stypendium?
Każdy student, który pozytywnie przejdzie proces rekrutacji na studia 3-letnie dzienne licencjackie na kierunku Matematyka na Wydziale Matematyczno-Fizycznym w roku akademickim 2010/2011.

Jakie są warunki otrzymania stypendium?
Stypendium będzie przyznawane co najwyżej połowie studentów kierunków objętych programem. Podczas pierwszego semestru o przyznaniu stypendium będą decydowały wyniki maturalne, natomiast po pierwszym semestrze będą brane pod uwagę oceny z zakończonej sesji egzaminacyjnej. O liczbie tych stypendiów będzie decydowała komisja powołana przez Rektora.

Ile można łącznie otrzymać stypendium?
Maksymalna wysokość stypendium wynosi 27000 przez cały okres trwania studiów nie licząc stypendiów z tytułu wyników w nauce, osiągnięć sportowych lub pomocy socjalnej.

Gdzie można pracować po ukończeniu studiów?
Absolwenci Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego znajdują pracę w różnych sektorach gospodarki w przedsiębiorstwach w których ceniona jest zdolność logicznego myślenia oraz wiedza matematyczna, fizyczna lub informatyczna. Nasi absolwenci w szczególności znajdują zatrudnienie w firmach consultingowych, analitycznych, informatycznych, bankach, w firmach produkujących oprogramowanie a także w instytucjach ochrony środowiska, przemyśle, w jednostkach administracji państwowej i samorządowej oraz jednostkach naukowo-badawczych.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.1000.wmf.univ.szczecin.pl

Kontakt:
Wydział Matematyczno- Fizyczny
Uniwersytet Szczeciński
Ul. Wielkopolska 15
70-41 Szczecin

Dziekanat
pok.108, tel. (91) 444-12-15/16

[artykuł reklamowy]
Spodobał Ci się artykuł? Daj lajka i udostępnij dalej. Dziękujemy :)

Chcesz dodać komentarz do artykułu? Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto na portalu.