Kliknij przycisk i otwórz MENU >>
Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie
 • Strona:
 • 1
 • 2
 • 3

TEMAT:

Pytania i odpowiedzi - kandydaci na burmistrza Słubic 2024 2024/04/03 12:18 #37213

 • Redakcja Słubice24.pl
 • Redakcja Słubice24.pl Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 727
 • Otrzymane podziękowania: 70
15. Czy pani/pana zdaniem ZAMK wymaga zmian? Czy należy w tej instytucji przeprowadzić audyt i przyjrzeć się temu, jak działa przydzielanie mieszkań i zarządzanie zasobami mieszkaniowymi?

MARIUSZ OLEJNICZAK

Od zeszłego roku działa Społeczna Komisja Mieszkaniowa w nowym składzie oraz w oparciu o przyjęty regulamin. Została ona powołana w celu poddania społecznej kontroli przestrzegania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słubice. Jeśli nadzór komisji okazałby się niewystarczający, nie wykluczam możliwości zlecenia audytu czy wprowadzeniu zmian w funkcjonowanie Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach.

MARZENA SŁODOWNIK

Uważam, że należy zmienić zasady funkcjonowania ZAMK w Słubicach i szczegółowo przeanalizować dalsze zasady jego funkcjonowania. Jestem zdania, że w większości instytucji samorządowych wydaje się stosowne przeprowadzenie audytów weryfikujących ich dotychczasowe zasady działania. Dotyczy to również części wydziałów urzędu, przede wszystkim związanych z inwestycjami gminnymi.

SYLWIA SZARY

W tym zakresie  znacie już Państwo mój pogląd znacie.  Do natychmiastowej zmiany.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Redakcja Słubice24.pl.

Pytania i odpowiedzi - kandydaci na burmistrza Słubic 2024 2024/04/03 12:19 #37214

 • Redakcja Słubice24.pl
 • Redakcja Słubice24.pl Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 727
 • Otrzymane podziękowania: 70
16. Co zamierza pan/pani zrobić w kwestii przywrócenia oddziału ginekologiczno-położniczego w szpitalu w Słubicach? Niezależnie od tego, że placówka ta formalnie przynależy pod powiat.

MARIUSZ OLEJNICZAK

Co roku w budżecie gminy są zabezpieczone środki finansowe na doposażenie szpitala w Słubicach. Jeśli będzie konieczność i możliwości również będziemy chcieli wspomóc szpital w zakupie sprzętu niezbędnego do funkcjonowania oddziału ginekologiczno-położniczego. Natomiast tak jak to zostało zaznaczone w pytaniu, decyzja o przywróceniu oddziału nie leży w gestii gminy.

MARZENA SŁODOWNIK

Chociaż opieka zdrowotna znajduje się pod skrzydłami powiatu, a szpital jest spółką w 100% podległą powiatowi, to każda z gmin powinna wspomagać szpital finansowo.  Chcemy przeznaczać 1 milion złotych rocznie na działalność lecznicy – jesteśmy największą gminą i jest to dla mnie oczywiste! Będziemy wspomagać powiat i szpital w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Od 6 lat pracuję w szpitalu, z powodzeniem pozyskując środki zewnętrzne i koordynując projekty na wiele milionów złotych. Nowy budynek SOR, Termomodernizacja, nowy świeżo pozyskany projekt na diagnostykę, oraz 3 projekty rehabilitacyjne. Mam duże doświadczenie i wiem, gdzie szukać pieniędzy. Dlatego ważna jest współpraca, mapa potrzeb społecznych gminy i powiatu, strategia działania, a potem siadamy i potrzeby przekuwamy w konkretne projekty!Jeżeli będzie wola reaktywacji oddziału ginekologiczno-położniczego, wspierać będę w każdej postaci. Na szybko widzę to tak, że Najlepszym możliwym rozwiązaniem wydaje się utworzenie oddziału jednego dnia, w ramach którego zapewniona będzie podstawową opieka dla kobiet. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji nagłych i doraźnych oraz podstawowych zabiegów ginekologicznych nie wymagających dłuższego pobytu w placówce niż 24 godzin.I najważniejsze – powołanie Społecznej Rady Zdrowia!

SYLWIA SZARY

Nie wiem czy mam  być modna w tym zakresie czy zyskać popularność utrzymując  treści protestu . Dla mnie sprawa jest oczywista  obecna władza samorządowa  doprowadziła do zawieszania tego oddziału.  W tym zakresie  nie widziałam  reakcji radnych gminy ani co najważniejsze reakcji  burmistrza.  Pragnę przypomnieć , że nie było współpracy burmistrza  ze starostą  a do momentu kampanii  wyborczej  nikt z samorządowców nie zrobił nic  by utrzymać ten oddział. Pragnę zaznaczyć , ze to kułacze jajo podrzucili nam obecnie panujący samorządowcy i ich należy rozliczyć  z tej decyzji . Nikt nie mówi  , że nie mamy w szpitalu  np. ortopedii  czy  chirurgi dziecięcej i z dzieckiem  , które złamało rękę należy jechać do  Gorzowa. Skupiliśmy się na jednym powielanym fragmencie. Urodziłam w tym szpitalu troje dzieci . Jestem za  odziałem  ginekologicznym  , ortopedii i chirurgi dziecięcej , onkologii.  Jestem za  i co dalej? Podejmę działania w tej sprawie ze starostą  , radnymi gminnymi i powiatowymi.  Audytowi należy poddać ostatni okres porodów  w tym szpitalu i dokonać  analizy.   Porozmawiamy  o  tym  z mieszkańcami  w ramach konsultacji  społecznych.   Jeśli  ekonomia , prawo  pozwoli nam  na powrót ginekologii i położnictwa  jestem za. Z ramienia  KWW Zawsze Niezależni tą problematyką zajmuje się   min kandydat  z okręgu Nr 11  Łukasz Skorek  , zachęcam do  zapoznania się z jego propozycjami

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Redakcja Słubice24.pl.

Pytania i odpowiedzi - kandydaci na burmistrza Słubic 2024 2024/04/03 12:19 #37215

 • Redakcja Słubice24.pl
 • Redakcja Słubice24.pl Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 727
 • Otrzymane podziękowania: 70
17. Jaki ma pan/pani pomysł na rozwój Słubic na najbliższe lata? W jakim kierunku powinno rozbudowywać się miasto? Jak powinno wyglądać centrum? 

MARIUSZ OLEJNICZAK

W chwili obecnej jest procedowana Strategia Rozwoju Gminy na kolejne lata, prace nad nią są prowadzone równocześnie z konsultacjami i spotkaniami z mieszkańcami, stowarzyszeniami, czy przedsiębiorcami. Ważny w tych działaniach jest głos mieszkańców. Co roku zachęcamy też mieszkańców do składania wniosków do budżetu by móc również w ten sposób poznać oczekiwania i potrzeby naszych mieszkańców, ale też kierunki rozwoju. Gmina ma być przede wszystkim miejscem przyjaznym, bezpiecznym, ale też rozwojowym i otwartym na mieszkańca.

MARZENA SŁODOWNIK

Pierwszym krokiem, który podjęłabym jako osoba odpowiedzialna za miasto, byłoby szczegółowe przeanalizowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz Strategii Zrównoważonego Rozwoju, we współpracy z interdyscyplinarnym zespołem ekspertów. Jesteśmy na przełomie zmian w Europie, przed nami ciekawe lata, musimy się do nich przygotować. Słubice po 89 roku rozwijały się przede wszystkim ekonomicznie, podążaliśmy za pieniądzem, który determinował życie przy granicy. Teraz jest czas na zupełnie inne inicjatywy i nowe spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość.W mojej wizji Słubic widzę potencjał, aby stać się trzecim ośrodkiem miejskim w województwie Lubuskim. Chciałabym rozwijać miasto jako zielone miejsce, przyjazne dla ludzi i zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem dobrego połączenia komunikacyjnego. Opracowując plany rozwoju, będę dążyć do równowagi między zachowaniem przyrodniczego charakteru miasta a potrzebami jego mieszkańców oraz dbać o zrównoważony rozwój na wszystkich płaszczyznach.Słubice powinny odnaleźć swoją tożsamość, bo na razie ,,nie ma tego czegoś’’. Zauważam, że kiedy goście przyjeżdżają do Słubic nie ma im czego pokazać. Tego ,,czegoś‘‘, co wyróżnia i mówi o wyjątkowości miasta. Przyszedł czas na podkreślenie naszych walorów, czym dzisiaj Słubice są. Dla mnie to lokalna kultura i dziedzictwo’. Bo gmina jak marzenie to miejsce w sercu Europy, transgranicznie oraz interkulturowo otwarte!”

SYLWIA SZARY

Słubice są zaniedbane , mamy tendencje do budowania i niedbania o to co stworzyliśmy a później likwidowania.   Musimy dać oddech mieszkańcom średniej klasy społecznej  , obciążyliśmy ich obowiązkami , które spoczywały na gminie. Blokowiska nas zabiją a beton stał się naszą codziennością.  Pomoc przedsiębiorcom i rozwój ekonomiczny ,  miejsca kultury  i rozrywki , przejścia dla pieszych  i  bezpieczeństwo w ruchu drogowym.  Jestem  za otwartym miastem  dla mieszkańca  , dla podmiotów gospodarczych   , dla młodzieży i dla edukacji. Drzewa , tlen  i oddech.  Nowoczesne i otwarte miasto.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Redakcja Słubice24.pl.

Pytania i odpowiedzi - kandydaci na burmistrza Słubic 2024 2024/04/03 12:20 #37216

 • Redakcja Słubice24.pl
 • Redakcja Słubice24.pl Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 727
 • Otrzymane podziękowania: 70
18. Jak ma pan/pani pomysł na aktywizację i rozwój terenów wiejskich?

MARIUSZ OLEJNICZAK

Dziś aktywizacja i rozwój naszych sołectw to nie tylko burmistrz, ale przede wszystkim mieszkańcy. Co rocznie nasze wioski otrzymują do dyspozycji fundusz sołecki, gdzie część środków sołtys wraz z rada sołecką przeznaczają na aktywizację lokalnej społeczności. Takim przykładem jest np. sołectwo Kunice, tam corocznie odbywa się „Sobótka” gdzie plecione są wianki, a potem przemarsz z wiankami nad Odrę. Golice organizują niezapomniane imprezy z okazji Dnia Dziecka, Drzecin zorganizował piknik rodzinny i konkurs drwala.. Naprawdę aktywności jest sporo. Natomiast bardzo ważne, aby zapewnić równy rozwój w każdym sołectwie, dlatego też na ten rok są zabezpieczone środki na dokumentacje projektową budowy nowej świetlicy wiejskiej w Lisowie, jest też konieczność postawienia nowego palcu zabaw w Pławidle czy Nowym Lubuszu.

MARZENA SŁODOWNIK

Po rozmowach z sołtysami i mieszkańcami terenów wiejskich:
- wprowadzenie komunikacji podmiejskiej np. w postaci minibusów.
- Przekazanie świetlic w ręce mieszkańców poprzez stowarzyszenia lub jedno stowarzyszenie nadrzędne, które wskaże merytorycznie i projektowo wsparcie dla zarządzania nimi
- Komunikacja i przejrzystość w relacjach
- Pozyskiwanie środków zewnętrznych
- Kanalizacja na terenach wiejskich
- Bezpieczeństwo na drogach

SYLWIA SZARY

Jestem chyba jedynym kandydatem na burmistrza , który  chodził od domu do domu  nie tylko z ulotką ale również z rozmową. Zaniedbania obszarów wiejskich są bardzo duże . Widziałam się państwem i w piekarni i  w sklepie spożywczym i na ruchliwej drodze w Drzecinie i na  wysypisku śmieci  w Kunowicach i w schronisku.  Najgorsze są uogólniania i statystyki  wręcz nieprawdziwe. Trzeba zachować równowagę  rozwoju terenów wiejskich i miejskich. Rozszerzenie działalności świetlic wiejskich  ,  wprowadzenie  łatwego dostępu do komunikacji  , do służby zdrowia , dostępności do  projektów i oddolnych inicjatyw.    Wprowadzenie pełnomocnika do spraw kontaktu ze społeczeństwem. Natychmiastowa reakcja na potrzeby   danej społeczności.  Z ramienia  KWW Zawsze Niezależni tą problematyką zajmuje się  kandydatka z okręgu Nr 13 Sylwia Lisiak  i kandydat z okręgu 15  Bartłomiej Nowogrodzki , zachęcam do zapoznania się z ich programami

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Redakcja Słubice24.pl.

Pytania i odpowiedzi - kandydaci na burmistrza Słubic 2024 2024/04/03 12:20 #37217

 • Redakcja Słubice24.pl
 • Redakcja Słubice24.pl Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 727
 • Otrzymane podziękowania: 70
19. Mieszkańcy sołectw, szczególnie Drzecina, Kunowic i Nowych Biskupic, od dawna podnoszą temat bezpieczeństwa związanego z ogromnym ruchem samochodowym, z którym zmagają się ich miejscowości. Co zamierza pan/pani zrobić w tej sprawie?

MARIUSZ OLEJNICZAK

Trzy sołectwa wymienione w pytaniu leżą przy drogach krajowych, bądź jak Kunowice przy drodze wojewódzkiej. W przypadku zarówno Drzecina, Kunowic i Nowych Biskupic rozwiązaniem problemu jest rozpoczęcie równoległych prac projektowych związanych z budową obwodnic wzdłuż drogi krajowej 31 i 29 oraz wojewódzkiej 137. Kompleksowe podejście do zagadnienia da w perspektywie długofalowej wymierne korzyści i zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników dróg. Rolą burmistrza jest lobbowanie w kierunku rozpoczęcia prac w urzędach i instytucjach za to odpowiedzialnych.

MARZENA SŁODOWNIK

Rzeczywiście, temat bezpieczeństwa związany z dużym ruchem samochodowym dotyka wielu obszarów naszej gminy, zwłaszcza Drzecina, Kunowic i Nowych Biskupic. Planuję podejmować działania mające na celu budowę obwodnicy, ustanowienie lepszej dostępności transportu publicznego, łącząc Słubice ze wszystkimi sołectwami.

SYLWIA SZARY

W tematyce  ruchu drogowego  i bezpieczeństwa wypowiedziałam się już wcześniej  , ogromne zaniedbania  i w mieście i w gminie.  Do czasu  powstania obwodnicy   audyt oznakowań dróg i  jakości  dróg   , wprowadzenie zmiany organizacji ruchu  drogowego . Tu służby do tego powołane nie zdały egzaminu  a to dziwne bo  w takiej sytuacji jak organizacja ruchu  drogowego na czas  święta zmarłych   , zestawienie sił i środków oraz zaangażowanie jest  duże i kreatywne.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Redakcja Słubice24.pl.

Pytania i odpowiedzi - kandydaci na burmistrza Słubic 2024 2024/04/03 12:21 #37218

 • Redakcja Słubice24.pl
 • Redakcja Słubice24.pl Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 727
 • Otrzymane podziękowania: 70
20. Jak zatrzymać młodzież, która po zakończeniu edukacji często decyduje się na wyjazd z miasta? Jaką ma pan/pani dla nich ofertę?

MARIUSZ OLEJNICZAK

Transgraniczne położenie naszego miasta daje bardzo duże możliwości rozwoju zawodowego na rynku lokalnym jak i zagranicznym. Bliskość do morza i gór oraz do lotnisk w Berlinie, Poznaniu, czy Babimoście otwiera „okno” na świat i szybką komunikację. Szeroka oferta kulturalna, dla dzieci i młodzieży zajęcia sportowe, wokalne, artystyczne oraz wciąż rozwijająca się baza sportowo-rekreacyjna czy nowo powstające ścieżki rowerowe są doskonałą formą spędzania wolnego czasu z rodziną i najbliższymi.

MARZENA SŁODOWNIK

Wg danych GUS największy odpływ ludności na przestrzeni ostatnich 10 lat możemy zaobserwować w grupie wiekowej 20-29 lat. Trzeba jednak zaznaczyć, że na terenie gminy notujemy dodatnie saldo migracji. Powinniśmy skupić wysiłki na zachęceniu młodych ludzi do powrotu do miasta po uzyskaniu wykształcenia. A będą to: przygotowanie miejsc pracy poprzez współpracę z przedsiębiorcami, szeroka oferta kulturalna i sportowo-rekreacyjna, miejsce w żłobkach i przedszkolach, rewitalizacja przestrzeni przy rzece, w tym budowa plaży miejskiej. Ponadto musimy zadbać o zrównoważony rozwój lokalnego rynku pracy, także we współpracy z niemieckimi partnerami. Dopełnieniem oferty powinno być otworzenie nastawionych na innowację kierunków w Collegium Polonicum. Tutaj chcemy mocno współpracować.

SYLWIA SZARY

Młodzież  całkowicie zaniedbana  grupa społeczna.  Brak możliwości  rozwoju  , brak dostępu do kultury , zaniedbane  formy spędzania wolnego czasu  , brak aktywizacji do życia w społeczeństwie , wolontariaty  . Covid  odebrał   dorosłym zdrowy rozsądek w tej dziedzinie.   Z ramienia  KWW Zawsze Niezależni tą problematyką zajmuje się  kandydatka z okręgu Nr 3  Aneta Nowicka  i w jej programie szczegółowo odnajdziecie Państwo nasze pomysły na zmianę . Pamiętajmy , że nasza młodzież uczy  się  również w Niemczech i  tam spędza większość czasu.  Należny scalić tą grupę społeczną  Z ramienia  KWW Zawsze Niezależni tą problematyką zajmuje się  kandydatka z okręgu Nr  2  Izabela Smolska

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Redakcja Słubice24.pl.

Pytania i odpowiedzi - kandydaci na burmistrza Słubic 2024 2024/04/03 12:21 #37219

 • Redakcja Słubice24.pl
 • Redakcja Słubice24.pl Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 727
 • Otrzymane podziękowania: 70
21. Czy obecna oferta kulturalna Słubic jest wystarczająca? Jeśli nie, to w jaki sposób zamierza ją pan/pani poprawić lub zmienić?

MARIUSZ OLEJNICZAK

Zawsze uważam, że należy iść do przodu i szukać nowych pomysłów i rozwiązań, stąd, co roku dokonujemy wraz z pracownikami Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury w Słubicach ewaluacji i by jeszcze bardziej uatrakcyjnić ofertę kulturalną w naszej gminie.

MARZENA SŁODOWNIK

Oferta kulturalna Słubic jest bogata i ambitna. Ale zawsze można i należy ją urozmaicić. Chcemy przede wszystkim włączyć w działania społeczność lokalną, wspierając młodych artystów, być otwartym na ich pomysły i potrzeby. Zadbać o przestrzeń przy odrze,  wykorzystując ją min. w okresie letnim jako miejsce koncertów,  festynów,  plażę miejską. W naszym programie na to wszystko jest miejsce. Na utworzenie miejskiej strefy chillout,  zielonej,  pięknej i przyjaznej, na street art.

 A przede wszystkim nowy ośrodek kultury, z miejscem na muzeum, teatr amatorski, kino i realizację ambitnych projektów. Każda impreza miejska będzie miała lokalny wymiar. Bo trzeba zauważyć potencjał i wielkie zaangażowanie lokalnych artystów. Pierwszy nowy lokalny festiwal już w tym roku.

SYLWIA SZARY

Oferta kulturalna? Jaka ? Proszę wysłać młodzież do kina do SMOK ? Kino  , pływalnia  , kila fajnych  klubow , kilka fajnych miejsc do gromadzenia się młodzieży , koncerty  , wolontariaty  gdzie to wszystko jest? Przypominam dla młodzieży i okiem młodzieży a nie  naszym okiem 45 plus.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Redakcja Słubice24.pl.

Pytania i odpowiedzi - kandydaci na burmistrza Słubic 2024 2024/04/03 12:22 #37220

 • Redakcja Słubice24.pl
 • Redakcja Słubice24.pl Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 727
 • Otrzymane podziękowania: 70
22. Czy widzi pan/pani możliwość adaptacji i rozbudowy budynku dawnego kina "Kina Piast"?

MARIUSZ OLEJNICZAK

Działka, na której znajdowało się kiedyś kino „Piast” jest od wielu lat w rękach prywatnych, a to oznacza, że gmina nie jest właścicielem gruntu.

MARZENA SŁODOWNIK

Tak, jeżeli będzie możliwa współpraca z inwestorem prywatnym.

SYLWIA SZARY

Odnoszę  wrażenie  , ze tradycja nie jest  najmocniejszą stroną naszych włodarzy. Zaniedbano  wszystko co mam dano.  Kino Piast  czy jest możliwość odzyskania utraconej tradycji  - nie wiem , spróbujemy.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Redakcja Słubice24.pl.

Pytania i odpowiedzi - kandydaci na burmistrza Słubic 2024 2024/04/03 12:22 #37221

 • Redakcja Słubice24.pl
 • Redakcja Słubice24.pl Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 727
 • Otrzymane podziękowania: 70
23. Jakie ma pan/pani plany odnośnie przyszłości działki nr 2/53 przy ulicy Folwarcznej w Słubicach, wobec której były zamiary przekształcenia w teren handlowy? W 2020 roku pod petycją za utrzymaniem dla niej funkcji sportowo-rekreacyjnej podpisało się ponad 600 osób.

MARIUSZ OLEJNICZAK

Właścicielem przedmiotowej działki jest osoba prywatna, a w chwili obecnej nie toczy się żadna procedura mająca na celu by powstał tam teren handlowy. Natomiast chciałbym, aby teren ten rozwijał się w kierunku infrastruktury sportowej, bądź stanowiącej uzupełnienie do już istniejącej zabudowy by jak najlepiej służył mieszkańcom, a właściciel nieruchomości dokonał inwestycji zgodnie z oczekiwaniami społecznymi.

MARZENA SŁODOWNIK

Nie będzie mojej zgody na to, aby przekształcić działkę w teren handlowy. Bardzo chcę przeznaczyć ją na potrzeby mieszkańców – potrzebujemy miejsca sportowo rekreacyjnego. Być może w partnerstwie publiczno-prywatnym.

SYLWIA SZARY

Gospodarka przestrzenna  tego miasta i gminy jest dla mnie całkowicie nie do przyjęcia.  Wymaga natychmiastowego audytu i zmian. To jest bezsporne.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Redakcja Słubice24.pl.

Pytania i odpowiedzi - kandydaci na burmistrza Słubic 2024 2024/04/03 12:22 #37222

 • Redakcja Słubice24.pl
 • Redakcja Słubice24.pl Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 727
 • Otrzymane podziękowania: 70
24. Czy zapewni pan/pani finansowanie wystarczające dla utrzymania Polonii Słubice w III lidze, w przypadku awansu klubu do tych rozgrywek? 

MARIUSZ OLEJNICZAK

Jestem zawsze otwarty na rozmowę i propozycje z każdym klubem sportowym, zarówno piłki nożnej czy siatkowej. Jeśli będą takie oczekiwania środowiska sportowego oczywiście będziemy robić wszystko, aby umożliwić funkcjonowanie piłki nożnej w Słubicach na wysokim poziomie.

MARZENA SŁODOWNIK

Tak, Polonia Słubice to nasza chluba, dziedzictwo i tradycja. Finansowanie będzie kontynuowane i wystarczające dla utrzymania Polonii.

SYLWIA SZARY

Mamy wybitnych sportowców w każdej dziedzinie. Niedocenionych i niedofinansowanych . Ich sukces to nasz sukces. W Polonii Słubice gra  wybitny piłkarz bardzo przeze mnie szanowany   to oczywiście chłopak mojej córki i tu miejsce na prywatę :)))))).  Dla każdego  sportowca  , który osiąga sukces  jestem na tak z dofinansowaniem. Pamiętajmy o szachistach.  Stworzenie specjalnego funduszu na ten cel oraz długoterminowy plac pomocy finansowej każdemu ze sportowców.   Jestem na tak. Z  ramienia  KWW Zawsze Niezależni tą problematyką zajmuje się  kandydatka z okręgu Nr 7  Małgorzata Krzyżan

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Redakcja Słubice24.pl.

Pytania i odpowiedzi - kandydaci na burmistrza Słubic 2024 2024/04/03 12:25 #37223

 • Redakcja Słubice24.pl
 • Redakcja Słubice24.pl Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 727
 • Otrzymane podziękowania: 70
25. Czy popiera pan/pani pomysł utworzenia nowoczesnego muzeum w Słubicach jako miejsca integracji mieszkańców miasta i okolic? W takim miejscu mogłyby się znaleźć historyczne ekspozycje związane m.in. z bitwą pod Kunowicami.

MARIUSZ OLEJNICZAK

Oczywiście wspieram każdą inicjatywę która jest wartością dodaną dla naszej społeczności.

MARZENA SŁODOWNIK

Tak, Słubice zasługują na muzeum. Mamy  w programie budowę nowego ośrodka kultury i to właśnie tam znajdzie się muzeum Słubic.

SYLWIA SZARY

Tak   jestem  na tak , pisałam  już  o tradycji , która niestety nie jest przekazywana z pokolenia na pokolenie . Pamiętajmy o gminie  tam mieszkają nasze perły   niedocenione kulturowo. Posiadają wiedzę  o której my młodsi nie mamy pojęcia.   Musimy zrobić  w tej dziedzinie krok do przodu.26. Powiem  tak  dowodem na współpracę i jej jakość jest  namiot na przejściu granicznym w Słubicach .  Ograniczyła się li tylko do  imprez .  Wymaga  dużego nakładu  pracy i zdecydowanej poprawie.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Redakcja Słubice24.pl.

Pytania i odpowiedzi - kandydaci na burmistrza Słubic 2024 2024/04/03 12:25 #37224

 • Redakcja Słubice24.pl
 • Redakcja Słubice24.pl Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 727
 • Otrzymane podziękowania: 70
26. Jak ocenia pan/pani obecną politykę transgraniczną? Jest właściwa czy należy coś w niej zmienić? Jak powinny wyglądać stosunki z naszymi sąsiadami zza Odry?

MARIUSZ OLEJNICZAK

Jako burmistrz Słubic, po 5 latach współpracy z obecnym nadburmistrzem Rene Wilke bardzo dobrze oceniam nasza współpracę. Chciałbym kontynuować wspólne projekty, ale także otworzyć się na nowe realizacje i innowacje.

MARZENA SŁODOWNIK

Jesteśmy jednym organizmem miejskim – nasze DWUMIASTO będzie się rozwijać, kiedy rozwijać się będą zarówno Słubice, jak i Frankfurt. Chcemy, jako komitet, być BUDOWNICZYMI MOSTÓW, i ważne jest, żeby to były MOSTY DO JUTRA, w każdym obszarze życia i naszej współpracy. Nie zależy nam na papierologii, martwych umowach i fasadowej współpracy. Przykładem może być rok 2020 i czas pandemii, kiedy nasze systemy, współpraca, podpisane umowy nijak się miały do zastanej rzeczywistości. Dzisiaj współpraca kwitnie w obszarze Kultury – realna współpraca od 20 lat. Szkoda, że koncepcja Europejskiej Stolicy Kultury się nie powiodła się, Turystyki – informacja turystyczna w FFO,  Nauki – Collegium Polonicum, wspólną placówkę, ważny czynnik rozwoju dwumiasta – impuls w kierunku nauki i zmian. Tutaj widzimy duży potencjał społeczny i większe włączenie CP w życie miasta. No i Centrum Kooperacji z polsko niemieckim zespołem i realizacją wspólnych projektów

 Przed nami wiele wyzwań. Potrzebujemy bliźniaczej współpracy w nowych obszarach – komunikacja miejska, infrastruktura drogowa, w tym budowa nowych mostów, przestrzeń miejska i smart city, zagospodarowanie terenu wokół Odry, szczególnie po polskiej stronie. I kontynuacji współpracy w obszarach, w których z powodzeniem funkcjonuje. A poza tym ODWAGI, KOOPERACJI, WSŁUCHANIA SIĘ W POTRZEBY MIESZKAŃCÓW, NOWEGO SPOJRZENIA, aby przestrzeń DWUMIASTA była inteligentna, zrównoważona i technologicznie innowacyjna. W naszym programie znalazły się: Most północny i kładka dla pieszych na południe od obecnego mostu, Marina, podstawowa szkoła bilingualna (w przyszłości), kształcenie osób dorosłych – powołanie Uniwersytetu Ludowego, Uniwersytetu III wieku, Język niemiecki dla wszystkich uczniów od przedszkola do końca szkoły średniej, WOŚP – sztab transgraniczny, FUNDUSZ lokalny pogranicza

 Moim zdaniem powinniśmy się też skupić na zwiększeniu współpracy w zakresie edukacji (więcej szkół i przedszkoli powinno mieć bezpośrednią współpracę z odpowiednimi placówkami zza Odry). Dzieci i młodzież zdobywają najwięcej wiedzy przez doświadczanie. Wiem, że wymiana dzieci i młodzieży jest znacznie ograniczona z uwagi na regulacje związane z przekraczaniem granicy (brak dowodów osobistych u dzieci, konieczność zgłaszania wycieczek zagranicznych do polskiego kuratorium), dlatego widzę tutaj potrzebę współpracy z Nadburmistrzem Frankfurtu w zakresie negocjowania z polskimi i niemieckimi służbami granicznymi oraz właściwymi urzędami o wypracowanie rozwiązań szczególnych dla miast partnerskich. Współpraca powinna być także zwiększona w zakresie kooperacji służby zdrowia. Oba miasta mierzą się z korkami w ich centrum wywołanymi ruchem granicznym. 

SYLWIA SZARY

Brak odpowiedzi.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Redakcja Słubice24.pl.

Pytania i odpowiedzi - kandydaci na burmistrza Słubic 2024 2024/04/03 12:26 #37225

 • Redakcja Słubice24.pl
 • Redakcja Słubice24.pl Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 727
 • Otrzymane podziękowania: 70
27. Czy za pana/pani rządów będzie można liczyć na efektywną współpracę gminy z powiatem, bo do tej pory ona nie układała się zbyt dobrze? 

MARIUSZ OLEJNICZAK

Nie rozumiem, dlaczego mamy myśleć o jakichkolwiek konfliktach. Przed kilkoma tygodniami doszliśmy wspólnie do wniosku, że dla dobra miasta, powiatu i województwa, a przede wszystkim naszych mieszkańców, powinniśmy wznieść się ponad podziały i pracować ramię w ramię nad rozwojem całego regionu.

MARZENA SŁODOWNIK

Hasłem naszego Komitetu jest współpraca na różnych płaszczyznach i z wszystkimi jednostkami, organizacjami, osobami, czy grupami osób. Jako burmistrz zakładam współpracę zarówno z powiatem słubickim, ale także z innymi gminami, Urzędem Marszałkowskim i Wojewódzkim. Naszym wspólnym, nadrzędnym celem jest dbanie o dobro mieszkańców i o rozwój gminy. A nasze kompetencje i zadania się łączą i przelatają. W ostatnich latach pojawiły się przykłady dobrej współpracy (np. wsparcie przez Gminę Słubice inwestycji realizowanych przez powiat) i te rozwiązania warto kontynuować. Jest jeszcze wiele obszarów, w których warto kooperować, m.in. orientacja zawodowa młodych, współpraca z przedsiębiorcami, sport, dostępność obiektów sportowych i edukacyjnych dla mieszkańców, wparcie obszarów wiejskich, drogi, ścieżki rowerowe i przede wszystkim zdrowie.

SYLWIA SZARY

Nie ma usprawiedliwienia dla braku współpracy  gminy i powiatu . Dla mnie to stracone szanse  , stracone pieniądze i możliwości. Prywatnie obrażajmy się jak ktoś chce , służbowo   nie ma takiej możliwości. Nie wiem dlaczego my mieszkańcy na to pozwoliliśmy i nie reagowaliśmy.  Jestem na tak w komunikacji  i w wspólnych projektach.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Redakcja Słubice24.pl.

Pytania i odpowiedzi - kandydaci na burmistrza Słubic 2024 2024/04/03 12:27 #37226

 • Redakcja Słubice24.pl
 • Redakcja Słubice24.pl Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 727
 • Otrzymane podziękowania: 70
28. Czy popiera pan/pani protest rolników? Czy w przypadku ponowienia protestów będzie pan/pani miał odwagę powiedzieć NIE blokowaniu Świecka i autostrady?

MARIUSZ OLEJNICZAK

Nigdy nie popierałem i nie będę popierał formy protestu jakim było blokowanie Świecka i autostrady.

MARZENA SŁODOWNIK

Pytałam rolników jak to wygląda z ich strony. Oni twierdzą, że w inny sposób nie mogą protestować. Bo jak? Nie dadzą jeść zwierzętom? Nie będą nawozić? Ale z drugiej strony jesteśmy my – i my mieszkańcy jesteśmy tu najważniejsi. Rozmowy, negocjacje i ustalenie zasad gry. Musimy być przede wszystkim bezpieczni. I to jest dla mnie priorytet.

SYLWIA SZARY

Kwestie organizacji  ruchu drogowego  są najważniejsze  w  okresie protestów. Protestować może każdy. Jesteśmy po to by była  zachowana równowaga  w życiu przedsiębiorcy  , rolnika  , mieszkańca. To nasz obowiązek . Trudne zagadnienie ale do wykonania .

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Redakcja Słubice24.pl.

Pytania i odpowiedzi - kandydaci na burmistrza Słubic 2024 2024/04/03 12:27 #37227

 • Redakcja Słubice24.pl
 • Redakcja Słubice24.pl Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 727
 • Otrzymane podziękowania: 70
29. Czym dla pana/pani jest honor w polityce?

MARIUSZ OLEJNICZAK

Honor w polityce powinien być mierzony dobrem ogółu i pracą na rzecz rozwoju dobra społeczeństwa a nie być mylonym z prywatnymi animozjami czy niechęciami do drugiego człowieka bądź chęcią zemsty. „Najważniejszą umiejętnością władcy jest nie honor tylko to jak potrafi znieść nienawiść”

MARZENA SŁODOWNIK

Honor to ja sama, ja sama to honor. Moje wartości, przekonania, idee i możliwość patrzenia w lustro codziennie. Honor i jego doświadczanie nie pozwala mi zejść z obranej drogi, nie pozwoli zapomnieć o tym, kim dzisiaj jestem i dokąd zmierzam. A poza tym, to ja jestem zadeklarowaną społeczniczką! I taka zamierzam pozostać. Zresztą Wy mnie znacie.

SYLWIA SZARY

Honor  - nie zauważyłam honoru w polityce lokalnej .  Nie można sobie honorem wycierać ust  i nie można go kupić za żadne  pieniądze. I choćby ktoś uważał inaczej honor  trzeba mieć w sercu i w działaniu  a nie na bilbordach i komentarzach .

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Redakcja Słubice24.pl.
 • Strona:
 • 1
 • 2
 • 3