Kliknij przycisk i otwórz MENU >>

Słubice wczoraj i dziś

Ta dawna i nieco bardziej współczesna historia Słubic. Nieznane szerzej fakty, ciekawe opowieści, analizy dokumentów, rozmowy ze świadkami. Publikacje zawsze oparte na analizie materiałów źródłowych. Dział prowadzi Roland Semik, pasjonat historii i regionalista, społeczny opiekun zabytków powiatu słubickiego.

Już za nieco ponad 3 miesiące Słubice czeka 200. rocznica śmierci jednego z rabinów pochowanych na miejscowym kirkucie. Przy tej okazji można się spodziewać przyjazdu wielu chasydów z różnych całego świata...
Siedziba dawnej fabryki broni mieściła się w budynku przy Crossener Str. 27 (ob. ul. 1 Maja), na terenie ówczesnej dzielnicy Frankfurtu nad Odrą - Dammvorstadt. Ostatnia, pełna nazwa przedsiębiorstwa brzmiała: Gewehr- und Patronenfabrik G. Teschner & Co. (Inhaber: Wilhelm Collath). Przez pewien czas była to jedna z największych, prywatnych fabryk broni na terenie Niemiec...
Równie ważna, co upowszechnianie wiedzy o historii miasta, wydaje się dyskusja na temat faktycznej dbałości o miejskie dziedzictwo historyczne i jego ewentualnej rewitalizacji. W ostatnim czasie pojawiały się różne inicjatywy i różne pomysły w tym zakresie. Co pozytywnego może z tego wyniknąć a które koncepcje pozostaną jedynie pobożnymi życzeniami?
Ostatnim razem miałem przyjemność przedstawić pierwszą część mojego autorskiego zestawienia osób związanych z przedwojennymi dziejami Słubic (Dammvorstadt). Naturalną kontynuacją tamtego tekstu jest przedstawienie dziś pozostałych nazwisk, tym razem: od L do Z.
Poniższe zestawienie zawiera nie tylko nazwiska, ale i krótkie noty biograficzne. Dokładne przybliżenie każdej z tych sylwetek zajęłoby zbyt wiele miejsce, to dobry temat na obszerną książkę, dlatego ograniczyłem się wyłącznie do informacji najważniejszych. Dziś pierwsza z dwóch części mojego autorskiego zestawienia: nazwiska A-K.
Na tak postawione pytanie wielu wskazałoby pewnie na Międzyrzecki Rejon Umocniony, znany też jako Umocniony Łuk Odry i Warty. W niemieckiej terminologii funkcjonował on jako Ostwall albo Festungsfront im Oder-Warthe Bogen. Ciekawych obiektów fortyfikacyjnych nie brakuje jednak i w bliższej okolicy...
Wsie, leżące obecnie na terenie gminy Słubice, wielokrotnie zmieniały swoją przynależność administracyjną. Tak było i w II połowie XIX wieku. Część z nich podlegała ratuszowi we Frankfurcie nad Odrą (Drzecin, Świecko), inne zaś podporządkowane były władzom tzw. ziemi torzymskiej. Region nie raz doświadczył wówczas reform administracyjnych...
W ostatnim czasie pojawiła się szansa na to, że tożsamość regionalna Słubic przestanie być tematem, o który zatroskane było wyłącznie wąskie grono osób. Co to właściwie za inicjatywa?
I połowa XIX wieku to dość ciekawy, choć powszechnie raczej mało znany okres w historii podsłubickich wiosek. Zniesienie pracy pańszczyźnianej, wojny napoleońskie, rozwój rolnictwa, spory przyrost ludności i wiele innych okoliczności, którym warto przyjrzeć się nieco uważniej...
Spacerując po Parku Pionierów Słubic koło kościoła NMP Królowej Polski wpadłem na pomysł zebrania w jednym miejscu ważniejszych dat związanych z pierwszymi powojennymi latami w historii miasta. Efektem tego pomysłu jest poniższe kalendarium.