Słubice: 17 lipca 2019   |   Imieniny: Aneta, Bogdan, Aleksy
Słubice24.pl Wiadomości Aktualności Jakie będą Słubice i Frankfurt w latach 2020-2030? Są konkretne pomysły! (foto)
reklama

Jakie będą Słubice i Frankfurt w latach 2020-2030? Są konkretne pomysły! (foto)

Słubice i Frankfurt chcą być liderami we współpracy na skalę europejską – i dlatego planują zadania z dużym wyprzedzeniem. Podczas forum pomysłów zajęli się celami na lata 2020 i 2030. Wśród pomysłów znalazły się m.in. transgraniczna gazeta, wspieranie energii odnawialnej czy wspólny budżet obywatelski.

Forum

Forum Pomysłów dla Dwumiasta 2020-2030 odbyło się w dniach 4-5 grudnia w Collegium Polonicum. Wzięli w nim udział przedstawiciele władz, organizacji i instytucji z obu miast, na czele z burmistrzami i radnymi. Wspólnie próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie - jak powinny rozwijać się Słubice i Frankfurt w przyszłym dziesięcioleciu?

W jej szukaniu pomagali tacy eksperci jak Anna Cinzia Dellagiacoma ze Stowarzyszenia Europejskich Regionów Przygranicznych, która przekonywała o zasadności organizacji takiego przedsięwzięcia. - Władze lokalne w regionach przygranicznych są odpowiedzialne za wspieranie współpracy na poziomie administracji i mieszkańców, za budowanie struktur, które ją umożliwią i realizację zadań, które będę odpowiadały na potrzeby mieszkańców obu krajów – podkreślała.

Co już było, a co może być

Burmistrz Słubic Mariusza Olejniczaka podkreślał, że forum to nie tylko okazja do dyskusji o tym, w jakim kierunku dalej mają się rozwijać oba miasta, ale również okazja, żeby pokazać, to co już zostało zrobione. - W niektórych przypadkach staliśmy się prekursorami, np. jeśli chodzi o transgraniczną linię autobusową. Kolejny przykład to wspólna sieć ciepłownicza, która zapewniła obu miastom bezpieczeństwo energetyczne, jest to pierwszy Polsce i trzeci taki projekt w Europie - wymieniał M. Olejniczak.

Mariusz Olejniczak

Przypomniał, że we Frankfurcie powstał Dom Bolfrasa, a w Słubicach zbudowana zostanie wieża Kleista. Współpraca ma również inny wymiar - raz w miesiącu spotykają się burmistrzowie i pracownicy obu urzędów, którzy także uczą się języka sąsiada. - To wszystko pokazuje, że wybraliśmy dobry kierunek, bo dwumiasto silnie się rozwija. Dziś będziemy się wspólnie zastanawiać jak sprawić, żeby stało się jeszcze lepsze – mówił burmistrz M. Olejniczak.

W podobnym tonie wypowiadał się jego odpowiednik z Frankfurtu, Rene Wilke. - Dajemy ważny komunikat, że jesteśmy Europejczykami. Powinniśmy pozostawać wciąż dobrym przykładem współpracy i codzienną pracą bronić idei europejskiej – podkreślał nadburmistrz Frankfurtu nad Odrą. Jak sam zaznaczył celem forum jest to, żeby utrzymać pozycję modelowego miasta współpracy, a motorem jest działanie na rzecz mieszkańców.

Cztery „burze mózgów”

Do tego potrzebne są kreatywne pomysły, a tych na forum nie brakowało. Uczestnicy po części pierwszej, poświęconej spojrzeniu z zewnątrz na dwumiasto, podzielili się na 4 panele tematyczne. W nich, pod czujnym okiem moderatorów, dyskutowali i pracowali nad celami i pomysłami na konkretne działania.

CZtery panele

Pierwszy z nich dotyczył transgranicznego kształcenia, drugi – wspólnej infrastruktury komunalnej i usług, trzeci – współpracy gospodarczej i transgranicznej lokalizacji inwestycji, a czwarty – partycypacji i komunikacji.

- Obrady były efektywne. Padło wiele inicjatyw do realizacji, wybieraliśmy te najlepsze. Myślę, że wypracowaliśmy ciekawy program działania – mówiła naszej redakcji słubicka radna Krystyna Baczyńska, która brała udział w panelu dotyczącym kształcenia.

Czego dotyczyły pomysły? – Jeden z nich to edukacja w zakresie szkolnictwa zawodowego, zwracanie uwagi przydatność nauczanych zawodów do zatrudnienia na naszym terenie, żeby młodzi ludzie stąd nie wyjeżdżali. Innym jest wspieranie współpracy między poszczególnymi organizacjami i instytucjami, szkołami, żeby rozwijać dwujęzyczność, zarówno po stronie Frankfurtu jak i Słubic – wyjaśniła K. Baczyńska.

- Jednym z takich punktów, które ustaliliśmy, jest inwentaryzacja wspólnych działań po obu stronach w różnych obszarach, np. kultury, sportu, współpracy między przedszkolami i szkołami. Żeby zobaczyć, gdzie potrzebne jest dodatkowe działanie i wzmocnienie aktywności – opowiedziała Ewa Chustecka, która również zaangażowała się w prace panelu dot. kształcenia.

Most, place zabaw, ekologia

Kolejna słubicka radna, Ewa Guzik, wzięła udział w panelu dotyczącym infrastruktury. - Dużo ludzi, ogrom pomysłów – podsumowała krótko z uśmiechem E. Guzik. Jakich? - Przede wszystkim stawiamy na zagospodarowanie centrum miast po obu stronach, pojawił się na przykład pomysł budowy drugiego mostu. Jednak są to dalekosiężne plany, powiązane z budową obwodnicy Słubic – mówiła.

Dyskusja forum

Podczas tego panelu pojawił się również temat basenu, kwestia parków, a także placów zabaw z prawdziwego zdarzenia, gdzie mogliby się spotykać i integrować mieszkańcy dwumiasta. - Ciekawy plan to na pewno wykorzystanie energii odnawialnej, dzięki czemu na przykład starsi ludzie nie uciekaliby ze wsi, miasto byłoby bardziej ekologiczne. Dużo rozmawialiśmy o ekologii – podkreśliła E. Guzik.

Centrum dla przedsiębiorców

Podczas forum nie zapomniano o przedsiębiorcach. W panelu poświęconym współpracy gospodarczej wziął udział Grzegorz Cholewczyński, przewodniczący Rady Miejskiej w Słubicach, który sam ma duże doświadczenie w prowadzeniu firmy.

Jakie pomysły padły podczas dyskusji? – Ważne, aby dla przedsiębiorstw z dwumiasta stworzyć warunki do tego, aby mogły ze spokojem wchodzić na rynek sąsiada – powiadał naszej redakcji. Inny to np. powstanie centrum doradczego dla firm, zapewniające stałą opiekę prawną, księgową, administracyjną - po to, żeby móc działać w dwumieście swobodnie i bez barier.

Dwumiasto dobrze skomunikowane

W trakcie dyskusji zwracano uwagę na kształcenie w zawodach przydatnych na pograniczu. A także skupieniu się na nauce języka sąsiada, co pomogło by w przełamywaniu barier.

Dyskusja forum

Z kolei w czwartym panelu zastanawiano się, jak pracować nad komunikacją np. o różnych działaniach w dwumieście. Jeden z pomysłów to dwujęzyczna strona internetowa i dwujęzyczny profil na Facebooku. Kolejnym jest darmowa gazeta, która trafiałaby do skrzynek mieszkańców po obu stronach granicy. A także budżet obywatelski po obu stronach.

Ciekawostka to powołanie i przeszkolenie tzw. „influencerów”, którzy mieliby zachęcać do uczestnictwa w różnych działaniach po obu stronach Odry.

Będzie raport z pomysłami

Co zrobić, aby pomysły nie uciekły i miały szanse być wcielone w życie? Jak mówią organizatorzy forum, efekty pracy wszystkich zespołów zostaną opracowane i zebrane w jeden dokument.

Pracownicy Słubicko-Frankfurckiego Centrum Kooperacji zapowiadają, że jego pierwsza wersja ma być dostępna w lutym. Raport znajdzie się np. na stronach internetowych, a swoje uwagi będzie mógł wnieść każdy mieszkaniec dwumiasta.

---

Do tematu będziemy wracać. A tymczasem zapraszamy do galerii zdjęć z forum.

 

Chcesz dodać komentarz do artykułu? Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto na portalu.

Reklama

Ostatnie komentarze

Sonda internetowa

Jak oceniasz tegoroczne Miejskie Święto Hanzy (licząc wg szkolnej skali)
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama