Kliknij przycisk i otwórz MENU >>
19 stycznia zmarł prof. dr hab. Stanisław Lorenc, który w latach 1996-2008 był prorektorem UAM ds. Collegium Polonicum. Za swoją działalność na rzecz Słubic został w 2005 roku wyróżniony tytułem „Honorowy Obywatel Słubic”.

lorenc stan
Prof. Stanisław Lorenc (fot. Maciej Męczyński)

Stanisław Lorenc był geologiem i badaczem dna oceanicznego, inicjatorem polskich badań związanych ze zjawiskiem tsunami. W latach 2002-2008 pełnił funkcję rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był także przewodniczącym Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (2005-2008) i Kolegium Rektorów Miasta Poznania (2002-2008). Jest autorem podręcznika akademickiego z zakresu petrografii.

Za swoją pracę otrzymał nagrodę naukową międzynarodowego towarzystwa Geologische Vereinigung. W 2005 roku, „za wybitne zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej”, został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W tym samym roku Rada Miejska w Słubicach przyznała mu tytuł Honorowego Obywatela Słubic.

- Wszyscy pamiętamy naszego rektora jako człowieka o wielkim sercu, życzliwego, wybitnego i zawsze zaangażowanego w sprawy Collegium Polonicum – napisało na swojej stronie Collegium Polonicum.

Stanisław Lorenc miał 76 lat.

Chcesz dodać komentarz do artykułu? Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto na portalu.