Kliknij przycisk i otwórz MENU >>
Po wielu latach pracy na tym stanowisku Alina Baldys przeszła na emeryturę. Od teraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słubicach będzie kierowała Monika Cichecki, która od 13 lat jest związana z opieką społeczną.

OPS slubice_budynek

Na stanowisko kierownika OPS Monikę Cichecki powołał burmistrz Mariusz Olejniczak. Wcześniej pełniła funkcję pracownika socjalnego, teraz będzie szefowała tej instytucji.

Monika Cichecki jest absolwentką pedagogiki o specjalności doradztwo zawodowe, którą ukończyła w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, a także kierunku praca socjalna i resocjalizacji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada także specjalizację z organizacji pomocy społecznej, którą zdobyła na Uniwersytecie Warszawskim.

Od wielu lat pełni funkcję sądowego kuratora społecznego przy Sądzie Rejonowym w Słubicach, jest przewodniczącą Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz współpracownikiem Stowarzyszenia po PROstu.

Chcesz dodać komentarz do artykułu? Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto na portalu.