Słubice: 20 kwietnia 2018   |   Imieniny: Agnieszka, Teodor, Czesław
reklama
reklama

Gmina przyznała dotacje - znamy podział środków

Słubicki magistrat ogłosił wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych. W tym roku do podziału było aż 461 tys. złotych. Do jakich organizacji trafiło finansowe wsparcie?

EWE rozdanie strojów
UKS Polonia Słubice także otrzymał dotację

O dotacje mogły starać się organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Gmina przyznawała dofinansowanie w pięciu obszarach działalności: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna, kultura i sztuka oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Organizacje nie były ograniczone złożeniem wniosku wyłącznie w jednym obszarze, jeśli odpowiadało to ich profilowi działania.

Jeśli chodzi o wsparcie w ramach wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej, to w tegorocznym budżecie znalazły się środki finansowe na pomoc siedmiu podmiotom. Dotacje otrzymali: MKS Polonia Słubice (50 tys.), FSL - Aktywni dla Powiatu (35 tys.), UKS Jedynka Słubice (30 tys.), LKS Lubusz Słubice (28 tys.), SKP Słubice (20 tys.), UKS Polonia Słubice (12 tys.) oraz UKS Muszkiet Słubice (5 tys.).

W dziedzinie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym przyznano cztery dotacje. Najwięcej środków otrzymały Stowarzyszenie Odra dla Turystów (3,8 tys.) oraz Stowarzyszeniu po PROstu Pracownia Rozwoju Osobistego w Słubicach (2,7 tys.). To samo stowarzyszenie otrzymało jedyną przyznaną dotację w obszarze pomocy społecznej w wysokości 14 tys. złotych.

Jeśli chodzi o kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, to finansowe wsparcie z gminy trafiło do dwóch podmiotów. Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Słubickiej przyznano 1 tys. złotych, a Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. NMP Królowej Polski – 10 tys. złotych.

po PROstu Słubice
Na wsparcie gminy może liczyć Stowarzyszeniu po PROstu

Ostatnie z zadań to przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Tu przyznano różnym organizacjom aż 21 dotacji. Najwyższe dofinansowanie otrzymało Stowarzyszenie Po PROstu Pracownia Rozwoju Osobistego – na trzy złożone projekty łącznie 55,2 tys. złotych. Wśród pozostałych organizacji znalazły się między innymi LKS Lubusz Słubice z kwotą 15 tys., MKS Polonia Słubice – 15 tys., Parafia Rzymsko-Katolicka pw. NMP Królowej Polski w Słubicach - 31 tys.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich przyznanych dotacji na realizację zadań publicznych w gminie Słubice można znaleźć w załączonych dokumentach:
 

Chcesz dodać komentarz do artykułu? Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto na portalu.

Reklama
Reklama

Ostatnie komentarze

Sonda internetowa

Czy popierasz wprowadzony przez rząd zakaz handlu w niedziele?
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama