Słubice: 25 czerwca 2018   |   Imieniny: Dorota, Łucja, Wilhelm
reklama
reklama

Gmina przyznała dotacje - znamy podział środków

Słubicki magistrat ogłosił wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych. W tym roku do podziału było aż 461 tys. złotych. Do jakich organizacji trafiło finansowe wsparcie?

EWE rozdanie strojów
UKS Polonia Słubice także otrzymał dotację

O dotacje mogły starać się organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Gmina przyznawała dofinansowanie w pięciu obszarach działalności: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna, kultura i sztuka oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Organizacje nie były ograniczone złożeniem wniosku wyłącznie w jednym obszarze, jeśli odpowiadało to ich profilowi działania.

Jeśli chodzi o wsparcie w ramach wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej, to w tegorocznym budżecie znalazły się środki finansowe na pomoc siedmiu podmiotom. Dotacje otrzymali: MKS Polonia Słubice (50 tys.), FSL - Aktywni dla Powiatu (35 tys.), UKS Jedynka Słubice (30 tys.), LKS Lubusz Słubice (28 tys.), SKP Słubice (20 tys.), UKS Polonia Słubice (12 tys.) oraz UKS Muszkiet Słubice (5 tys.).

W dziedzinie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym przyznano cztery dotacje. Najwięcej środków otrzymały Stowarzyszenie Odra dla Turystów (3,8 tys.) oraz Stowarzyszeniu po PROstu Pracownia Rozwoju Osobistego w Słubicach (2,7 tys.). To samo stowarzyszenie otrzymało jedyną przyznaną dotację w obszarze pomocy społecznej w wysokości 14 tys. złotych.

Jeśli chodzi o kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, to finansowe wsparcie z gminy trafiło do dwóch podmiotów. Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Słubickiej przyznano 1 tys. złotych, a Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. NMP Królowej Polski – 10 tys. złotych.

po PROstu Słubice
Na wsparcie gminy może liczyć Stowarzyszeniu po PROstu

Ostatnie z zadań to przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Tu przyznano różnym organizacjom aż 21 dotacji. Najwyższe dofinansowanie otrzymało Stowarzyszenie Po PROstu Pracownia Rozwoju Osobistego – na trzy złożone projekty łącznie 55,2 tys. złotych. Wśród pozostałych organizacji znalazły się między innymi LKS Lubusz Słubice z kwotą 15 tys., MKS Polonia Słubice – 15 tys., Parafia Rzymsko-Katolicka pw. NMP Królowej Polski w Słubicach - 31 tys.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich przyznanych dotacji na realizację zadań publicznych w gminie Słubice można znaleźć w załączonych dokumentach:
 

Chcesz dodać komentarz do artykułu? Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto na portalu.

Reklama
Reklama

Ostatnie komentarze

Sonda internetowa

Czy podoba Ci się projekt przebudowy Placu Bohaterów?
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama