Słubice: 19 września 2019   |   Imieniny: Konstancja, January
reklama
reklama

Budżet Słubic na 2016 rok

Jest gminny budżet na 2016 rok. Radni uchwalili go jeszcze przed Bożym Narodzeniem, podczas sesji 17 grudnia. Do gminy ma wpłynąć 71,6 mln zł dochodów. Wydatki wyniosą natomiast 75,5 mln zł. 14,5 mln z nich przeznaczonych zostanie na inwestycje.

Radni Słubic
Radni przyjęli budżet na 2016 rok

Dochody gminy będą wyższe o 2,3 mln w stosunku do mijającego roku, a wydatki o 6,2 mln. Kwoty te mogą jeszcze ulec zmianie i znane będą po ostatecznym rozliczeniu budżetu 2015, które nastąpi wiosną, wraz ze złożeniem sprawozdania Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Dokąd trafią pieniądze?

Najwięcej środków przyszłorocznego budżetu przeznaczanych zostanie na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania. Będzie to ponad 28 mln zł. Niespełna 10 milionów gmina przeznaczy na pomoc społeczną. Łącznie 158.738,00 zł otrzymają sołectwa gminy na swoje działania, w ramach funduszu sołeckiego. Organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się o środki z puli 453 tys. zł. Dotacje dla samorządowych instytucji kultury wyniosą w sumie 1,685 mln zł, z czego 1,1 mln przypadnie dla SMOK, a 585 tys. Bibliotece Publicznej.

Co się zmieni?

Wśród planowanych na 2016 rok inwestycji znajdzie się finalizacja budowy dworca autobusowego (ponad 1,1 mln zł). Modernizowane będą gminne drogi. Kontynuowana także będzie rozbudowa parkingów. Te działania pochłoną 700 tys. zł. Powstać ma ulica Logistyczna (300 tys.). Przebudowy doczeka się natomiast ul. Wawrzyniaka. Na ten cel także gmina planuje przeznaczyć 300 tys.

Spore środki pochłonie zaprojektowanie i budowa szatni przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 2 (2,3 mln zł). Zaplanowano również odnowienie mocno zniszczonego placu zabaw przy osiedlu Słowiańskim (70 tys. zł). Mieszkańcy osiedla Kwiatowego natomiast, otrzymają plac do fitnessu (20 tys. zł).

Ma powstać ogrodzenie cmentarzy w Lisowie i Rybocicach. Na terenie słubickiej nekropolii przybędzie nowych alejek. Na te zadania gmina chce przeznaczyć 50 tys. zł. Będzie rozbudowywany monitoring miasta i realizowane inwestycje w szkołach i przedszkolach. Modernizowany będzie budynek Przedszkola nr 4 (480 tys. zł), rozbudowany punkt przedszkolny w Kunowicach (100 tys. zł). toalety w szkołach zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (54 tys. zł). Zarezerwowano także 2 mln zł na unijny projekt laboratoriów do nauki języków obcych w szkołach i przedszkolach, którego ewentualna realizacja ma się rozstrzygnąć w pierwszych miesiącach przyszłego roku.

Gmina planuje także budowę toalet publicznych przy bazarze na ulicy Kopernika (200 tys.), a także inwestycje w ekologiczne oświetlenie solarne i hybrydowe (80 tys.). Nowe lampy staną również przy ul. 1 Maja i Transportowej. Zmodernizowana będzie świetlica w Pławidle.

- Zadłużenie gminy na koniec 2015 roku wyniosło 23,9 mln zł i było o ponad 5 mln zł niższe niż w roku poprzednim – stwierdził podczas sesji 17 grudnia, skarbnik gminy Rafał Dydak. Jak zaznaczył, zadłużenie może wzrosnąć do 25,1 mln zł. – Wynika to z planów wzięcia w 2016 roku kredytu na inwestycje, ale nie jest to jeszcze pewne – wyjaśnił. Jeśli radni nie zdecydują się na zaciągnięcie zobowiązania, zadłużenie będzie o 3,5 mln zł niższe.

Za przyjęciem budżetu głosowało 13 radnych.

Zobacz pełną treść uchwały budżetowej
 

Chcesz dodać komentarz do artykułu? Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto na portalu.

Reklama