Słubice: 19 września 2019   |   Imieniny: Konstancja, January
Słubice24.pl Wiadomości Aktualności Szkolenia medyczne dla firm - jakie obowiązki nakłada kodeks pracy
reklama
reklama

Szkolenia medyczne dla firm - jakie obowiązki nakłada kodeks pracy


oferty link

Sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu są realnym scenariuszem w każdej firmie. Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, pracodawca nie może dopuścić pracownika do wykonywania obowiązków służbowych, bez przeszkolenia z zasad BHP (bezpieczeństwa i higieny pracy).

Problemem mogą być jedynie umiejętności medyczne pozwalające na zachowanie poprawnych reakcji. W kodeksie pracy znajdziemy wiele zapisów odnoszących się do ratowania zdrowia i życia osób trzecich, więc warto zapoznać się z nimi już na etapie planowania działalności.

Obowiązek pracodawcy i podstawowe szkolenie BHP dla każdego

Gdy w firmie pojawia się nowy pracownik, musi zostać on wprowadzony w struktury, zakres obowiązków i poinformowany na temat zagrożeń. Pracodawca zobowiązany jest do przeprowadzania szkolenia z zasad BHP i regularnej organizacji spotkań przypominających procedury. Kurs odbywa się w godzinach pracy, a pracownik nie może zostać obciążony kosztami związanymi ze szkoleniem. W celu dopełnienia formalności, osoba zatrudniona po zakończonym szkoleniu powinna podpisać stosowny dokument, że zostały jej przedstawione zagrożenia i zasady BHP.

Wszystkie informacje można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Umiejętności teoretyczne i praktyczne z pierwszej pomocy

Pracodawca ma obowiązek wyznaczenia jednej (lub więcej) osoby, która na podstawie ukończenia kursu, będzie mogła udzielić pierwszej pomocy. Należy więc skorzystać z profesjonalnej usługi kompetentnych specjalistów zajmujących się prowadzeniem warsztatów. Po ukończeniu wszystkich etapów, uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający wiedzę i umiejętności. Takie certyfikaty wystawia chociażby Centrum Ratownictwa (szczegóły: https://www.centrumratownictwa.com/kursy/kpp-kurs-kwalifikowany).

Przedsiębiorca do tej roli może wyznaczyć samego siebie, lecz ze względu na koszty szkolenia, warto zaoferować go również wyznaczonym pracownikom w formie motywacji – podnoszenie kompetencji to istotna kwestia, o której zapomina wielu pracodawców.

Na temat pierwszej pomocy w miejscu pracy, mówi m.in. Art. 209. § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy. Brzmi on:

„§ 1. Pracodawca jest obowiązany:
1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;
2) wyznaczyć pracowników do:
a) udzielania pierwszej pomocy,
b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;
3) zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.”

Narzędzia i lista osób, które mogą z niego korzystać w razie potrzeby

Pierwszym i najważniejszym elementem jest apteczka. Musi ona znajdować się w widocznym i łatwo dostępnym dla każdego miejscu – niezależnie, czy dojdzie do skaleczenia papierem, czy poważnej sytuacji alarmowej. Obok punktu medycznego należy umieścić listę osób, które przeszły szkolenie z pierwszej pomocy medycznej, by w razie zagrożenia zgłosić się bezpośrednio do nich. W biurze powinna znajdować się zawsze choćby jedna osoba, posiadająca ukończony kurs pierwszej pomocy.

Na takich warsztatach, specjaliści pokazują również jak używać AED (automatycznych defibrylatorów zewnętrznych). Warto zapoznać się z działaniem tego urządzenia, ponieważ potrafi ono uratować ludzkie życie, gdy ustaje akcja serca.

[artykuł partnerski]
 

Chcesz dodać komentarz do artykułu? Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto na portalu.

Reklama