Słubice: 9 grudnia 2018   |   Imieniny: Aneta, Leokadia, Wiesław
reklama
reklama

Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza konkurs na prezesa

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach ogłasza konkurs na stanowisko prezesa zarządu spółdzielni.

budynek

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:
 • wykształcenie średnie, mile widziane wyższe bądź podyplomowe w zakresie zarządzania,
 • znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania Spółdzielni Mieszkaniowej,
 • umiejętność kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi,
 • komunikatywność, rzetelność i umiejętność podejmowania decyzji,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • posiadanie koncepcji działalności Spółdzielni,
 • pełna dyspozycyjność ii odporność na stres,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa w tym przestępstwa skarbowe,
 • biegła znajomość obsługi komputera (pakietu Microsoft Office).
Oferta winna zawierać:
 • list motywacyjny,
 • CV (pełne),
 • oświadczenie o niepozostawianiu w związku małżeńskim w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej,
 • oświadczenie o niekaralności i niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji kierowniczych,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami konkursu i ich akceptacja.
Oferty należy składać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach przy ul. Kopernika 20A w terminie do dnia 12 grudnia 2017 roku, do godz. 14:00. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach ul. Kopernika 20A”.

W przypadku ofert wysłanych pocztą decyduje faktyczna data wpływu do SM – telefon kontaktowy: 95 758 3107.

Tryb i zasady dokonania wyboru kandydatów na stanowisko prezesa zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach określa statut SM w Słubicach i regulamin Rady Nadzorczej SM.

[ogłoszenie]
 

Chcesz dodać komentarz do artykułu? Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto na portalu.

Reklama
Reklama

Ostatnie komentarze

Sonda internetowa

Czy artystyczne graffiti to dobry sposób na upiększenie miasta?
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama